top of page

Koparka Jednonaczyniowa klasy III

 

Koparka jednonaczyniowa klasy III

Klasa specjalności:  III

Rodzaj maszyny lub urządzenia:

 • Maszyny do robót ziemnych

Nazwa specjalności: Koparki jednonaczyniowe, do 25 ton, klasa III

Cena:   Więcej >>

Cena obejmuje:

 • Koszty kursu: wykłady wraz z materiałami szkoleniowymi, zajęcia praktyczne.

 • Opłatę egzaminacyjną: egzamin państwowy, świadectwo, książkę operatora.

Miejsce realizacji kursu:

Nowy Sącz, ul. Węgierska 188,

Czas trwania: 

 • Kurs podstawowy (koparki) - 134 godz.

 • Kurs rozszerzony (np. koparki + koparkoładowarki + ładowarki) - 134 godz. (kurs podstawowy) + liczba godzin zajęć teoretycznych i praktycznych (moduły specjalistyczne dla kolejnych maszyn). Kurs dedykowany jest dla osób zamierzających odbyć jednocześnie szkolenie w ramach kursu podstawowego i dla kolejnych maszyn (specjalności).

Program kursu:

Zajęcia teoretyczne:

 • Kurs podstawowy - 52 godz.

 • Kurs rozszerzony - 52 godz. + liczba godzin zajęć teoretycznych (moduły specjalistyczne dla kolejnych maszyn)

Zajęcia praktyczne:

 • Kurs podstawowy - 82 godz. dla grupy 10 osób.

 • Kurs rozszerzony - 82 godz. + liczba godzin zajęć praktycznych (moduły specjalistyczne dla kolejnych maszyn) dla grupy 10 osób.

Program kursu podstawowego obejmuje:

 • M.BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy.

 • M.U-O - Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych.

 • M.SI-1/III - Koparki jednonaczyniowe - budowa, obsługa, technologia, zajęcia praktyczne (moduł specjalistyczny).

Organizacja kursu:

 • Zależnie od potrzeb uczestników kursy mogą być realizowane w trybie całodziennym lub weekendowym.

 • Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy i instruktorzy akredytowani przez Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

 • Kurs kończy się egzaminem państwowym składającym się z dwóch części. Część pierwsza to egzamin praktyczny. Część druga to egzamin teoretyczny.

 • Po zdanym egzaminie praktycznym i teoretycznym kursant otrzymuje świadectwo ukończenia kursu, uprawnienia państwowe do wykonywania pracy operatora koparek jednonaczyniowych klasy III (o masie całkowitej do 25 ton), stosowny wpis w książce operatora.

Cel kursu:

 • Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora koparki jednonaczyniowej w zakresie III klasy uprawnień.

 • Klasa III obejmuje koparki jednonaczyniowe o masie całkowitej do 25 ton.

 • Kurs na koparkę jednonaczyniową kończy się egzaminem państwowym, zdawanym  przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez  Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie:

 • Pracy koparkami jednonaczyniowymi różnych rodzajów i typów.

 • Współpracy z zespołem ludzkim oraz kierownictwem przy organizacji robót.

 • Organizacji pracy koparek jednonaczyniowych w różnych warunkach klimatycznych i atmosferycznych.

 • Kontrolowania jakości wykonywanych prac.

 • Czynnego uczestnictwa w wykonywaniu przeglądów i napraw koparek jednonaczyniowych.

Wymagania:

 • ukończone 18 lat,

bottom of page