top of page

Programy szkoleń

ZAKRES TEMATYCZNY I CZAS TRWANIA BLOKÓW PROGRAMOWYCH SZKOLENIA NA OPERATORA WÓZKA WIDŁOWEGO

1. Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem.


2. Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem.

Who Are We

ZAKRES TEMATYCZNY I CZAS TRWANIA BLOKÓW PROGRAMOWYCH SZKOLENIA NA OPERATORA ŻURAWI

1. Żurawie wieżowe oraz szybkomontujące, żurawie szynowe , żurawie stacjonarne, przewoźne, przenośne, samojezdne

ZAKRES TEMATYCZNY I CZAS TRWANIA BLOKÓW PROGRAMOWYCH SZKOLENIA NA OPERATORA SUWNICY

 

 

1. Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia

 

2. Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego i specjalnego przeznaczenia

ZAKRES TEMATYCZNY I CZAS TRWANIA SZKOLENIA BHP

1. Instruktażu ogólnego


2. Instruktażu stanowiskowego

1. Instruktażu ogólnego

2. Instruktażu stanowiskowego

ZAKRES TEMATYCZNY I CZAS TRWANIA SZKOLENIA P.POŻ

bottom of page